Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Fiveriders


FIVERIDERS je úžasný stroj!  Mám však pocit, že v tomto prípade je slovo stroj tak trochu nehodné tohto kamaráta, ktorého si isto iste obľúbi rýchlo každý, kto naň “vysadne”. Jeho vývoj a výroba prebieha pod prísnym dohľadom fyzioterapeutov, čo sa mne osobne nesmierne páči a že zodpovedá prísnym normám je jasné.  Fiveriders umožňuje komplexné cvičenie na celé telo v režime, ktorý si volíme svojím vlastným pohybom. Počas jednotlivých cvikov posilníme všetky svaly, vrátane hlbokých a stabilizačných svalov, na ktoré veľmi často zabúdame. Posilňovanie a aktívny pohyb sú základom pre ideálne tvarovanie tela a chudnutie. Tento stroj je kombináciou oboch týchto prvkov. Naše telo teda nie je bez pohybu a pritom má čas pretiahnuť sa, uvoľniť svaly i zapracovať na odplavení kyseliny mliečnej.
Počúvaním hudby nás stroj motivuje k takzvanému tanečnému kroku, viac sa uvoľníme a bez toho, že by sme to robili cielene, zapojíme viac svalov.  Hojdavý pohyb je zábavná forma cvičenia a uvoľňuje endorfíny. Sú to hormóny šťastia, ktoré dokážu stimulovať naše emócie a tým opäť dochádza k oveľa rýchlejšiemu procesu spaľovania. Tento hormón je tým, čo nás rozosmieva a robí nás šťastnými. S tým je spojený adrenalín, ktorý nás dokáže vybudiť k veľkým veciam a dodáva energiu.
Čo je fantastické, Fiveriders nenamáha kĺbový systém. Kĺzavý pohyb je bez tvrdého došliapnutia,  kĺby pracujú bez efektu nárazu na konci, pohyb je vyvážený, mäkký. Klient si sám určuje hranicu, kde cvik dokončí.  Fiveriders je jednoducho ovládateľný a rýchlo pochopiteľné je aj cvičenie na ňom, pretože vychádza z prirodzeného jednoduchého pohybu. A jednoduché veci sú magické a účinné. Aj v prípade, že sa cvičiteľ bude „len“ pohupovať alebo robiť jednoduché kĺzavé pohyby, týmto pohybom urobí niekoľko tisíc krokov za cvičebnú hodinu a urobí tak pre seba obrovský kus práce. Neskôr môže, ak mu to jeho zdravotný stav dovolí, pridať  jednotlivé cviky a tým zlepšovať svoju fyzickú kondíciu.

10 Dôvodov, prečo si prísť zacvičiť na Feveriders!

1. Konečne máme aj v Malackách Fiveriders – čo je aeróbny a posilňovací stroj umožňujúci  funkčný tréning pre každého. Naozaj pre každého !!!
2. Zaujala nás jeho elegantná, jednoduchá, veľmi pevná a stabilná konštrukcia s vysokou nosnosťou. Nie je náročná na údržbu ani nespotrebováva elektrickú energiu.
3. Pohybom na stroji Fiveriders účinne aktivujeme hlboký stabilizačný systém tela a komplexne ovplyvňujeme optimálnu funkciu pohybového aparátu. Cvičením totiž pôsobíme nielen na svaly trupu, ale aj dolných a horných končatín. Príjemne rozvíjame celé telo :-) a navyše sa nasmejeme.
4. Fiveriders núti naše telo pracovať efektívne. Dokáže prirodzene zapojiť svaly do pohybu v svalových slučkách. Vie znova aktivovať svaly, ktorých svalový tonus v dôsledku pôsobenia civilizačných vplyvov klesá a nenásilne upravovať dĺžku svalov, ktoré majú tendenciu ku skracovaniu. Pomáha nám korigovať vznikajúce svalové dysbalancie a optimalizovať narušené pohybové stereotypy.
5. Fiveriders využíva k vedeniu pohybu iba svalovú silu cvičenca. Autorom a výrobcovi sa podarilo vylúčiť nepríjemné dopady a nárazy a cvičenie tak nepreťažuje kĺby dolných končatín ani chrbticu.
6. Tréning na Fiveriders dokážeme veľmi dobre viesť vo vopred určenej úrovni. Tepovú frekvenciu ľahko udržíme v tepovom pásme pre získavanie kondície a spaľovanie tuku v organizme.
7. Fiveriders umožňuje nielen individuálny tréning na stroji, ale cvičenie na ňom je vhodné zaradiť aj ako tréning pre aeróbne aj posilňovacie typy tréningu. Nevyžaduje žiadne špeciálne nastavovanie pre osoby rôzne zdatné, veľké či ťažké.
8. Budúcnosť Fiveriders je zaujímavá v jednotlivom či skupinovom cvičení s hudbou a pod vedením inštruktora.
9. Tréning na Fiveriders ponúka mnoho variantov a kombinácií základných cvičení podľa aktuálneho fyzického i psychického stavu cvičenca.
10. Cvičenie na Fiveriders je prirodzené, nenásilné a hravé. Nie je jednotvárne. Baví nás a tešíme sa, že bude baviť aj vás!

************************

Kĺzavý pohyb striedavý (v rôznych variantoch)
Pre rozhýbanie začíname kĺzavým pohybom. Tento cvik nám umožňuje zapojiť všetky svaly dolných končatín, hlboký stabilizačný systém tela, svaly sedacie, brušné, chrbtové. Umožňuje nám harmonizovať celkový pohybový aparát tela, zahriatie, aktívne vydýchanie, vyrovnanie tepovej frekvencie po náročných cvičeniach, pričom stále udržiavame telo v pohybe, dynamický strečing ale i odpočinok, čím nemusíme cvičenie prerušovať a udržíme tak plynulosť tréningu.

Cvik v prednej časti stroja
Posilňovací cvik v prednej časti Fiveridersu robíme pohybom zloženým z krátkych kmitov. V tejto fáze dochádza k zapnutiu všetkých svalov. Je úžasný na dolné končatiny, zadok, veľmi silný na brušné svaly a svaly horných končatín. Týmto cvikom dokážeme veľmi rafinovane posilniť brušné svaly, bez zaťaženia chrbtových svalov (ku ktorému môže dôjsť pri zle a nesprávne vykonaných „sklapačkách“, rovnako ako krčných a ramenných). Držaním tela si určíme, na čo sa potrebujeme viac sústrediť, či na dolné končatiny, brušné alebo sedacie svaly. Pre pokročilých, alebo po dlhšom tréningu, môžeme vykonávať tento cvik aj v náročnejšom prevedení. Spočíva v miernom narovnávaní horných končatín a ich odtiahnutí od trupu tela. V tejto fáze je záťaž na držanie polohy pri cvičení len na horných končatinách a brušných svaloch. Záklon tela nám umožní posunúť dolné končatiny do väčšieho horného oblúka a tým získame väčšiu záťaž na stehenné svaly.

Cvik v zadnej časti stroja
Komplexný cvik zameraný cez krátke kmitavé pohyby v zadnom oblúku na zadnú stranu tela – zadnú časť dolných končatín, stehenné, lýtkové a sedacie svaly, posilnenie trupových svalov a svalov horných končatín. Pre jeho náročnosť je vhodné ho vykonávať v kratších a častejších intervaloch, opäť niekoľkokrát za cvičenie, pričom postupne môžeme dobu trvania zvyšovať. Zaujímavo prepojuje aktiváciu hlbokých brušných svalov a svalov fixujúcich lopatky. Pre správne prevedenie je nevyhnutné spevnenie stredu tela a stabilizácia trupu ako aj optimálna aktivácia svalov prednej časti tela, rúk a ramien.

Kĺzavý pohyb súbežný, paralelný
Kĺzavý pohyb súbežný umožňuje zapojovať svaly v optimálnej aktivite a v správnej časovej postupnosti. Tento pohyb sa dá prirovnať k pohybu na lyžiach či bežkách. Je to hojdavý pohyb, ktorý vedľa zapojenia dolných končatín a brušných svalov zapája vďaka nútenej stabilizácii trupu i trupové svaly vrátane hlbokých svalových systémov chrbtice. Tento pohyb navyše uvoľňuje obrovské množstvo endorfínu, takže sa pri ňom aj nasmejeme, pretože jeho prevedenie vyvoláva úsmev, keďže stimuluje naše vnímanie a vracia nás do čias, kedy sme sa vedeli hojdať. Keď ho cvičíme mierne náročne, môžeme ho využiť ako uvoľňujúci cvik. Zvýšením jeho náročnosti väčším krčením kolien, rozsahom pohybu a výdržou v krajných polohách je vhodný aj pri posilňovacích cvikoch. Pri jeho prevedení udržujeme stálu tepovú frekvenciu na úrovni spaľovania, ale zároveň uľavíme svalom, ktoré boli pred tým silne posilňované. Jeho prevedením dôjde aj k uvoľneniu a pretiahnutiu svalov, napomáha i k odplaveniu kyseliny mliečnej za svalovej hmoty.

Predný a zadný výpad
Predný výpad robíme len jednou dolnou končatinou, kde druhú zafixujeme vo vyššej polohe v zadnej časti stroja. V polohe výpadu vykonávame malé pérujúce pohyby a vraciame sa do polohy pevnej nohy. Pri tomto cviku dochádza k zapojeniu predných svalov dolných končatín, pretiahnutiu pevnej nohy, posilneniu lýtkového a predného stehenného svalu, achillovej šľachy, sedacích svalov a pri pružení v krajnej polohe i svalov chrbtových. Tento cvik je naozaj úžasný aj pre kĺbový systém, pretože vedenie nohy po lyžine dokážeme dobre kontrolovať správne postavenie kĺbov a zamerať sa tak na oslabené časti svalov. Toto cvičenie sa dá samozrejme vykonávať aj zafixovaním nohy v prednej časti Fiveriders, kde  je polomer väčší a tým sa zvyšuje aj náročnosť tohto cviku. Tu dochádza k posilňovaniu stehenných svalov fixovanej nohy a lýtkového, zadného stehnového a sedacieho svalu pohybujúcej sa nohy. Držaním tela a udržovaním správnej stability je opäť posilňovaný systém hlbokých chrbtových svalov.

Cvik v kľaku
Posilnenie brušných svalov na Fiveriders v kľaku si kľakneme na konci stroja, zaprieme nohy a ruky položíme na pojazdy, pričom vykonávame pohyb dopredu a späť. Sami si určujeme vzdialenosť, kam dopredu sa budeme pohybovať. Tento cvik veľmi silne posilňuje brušné svaly, jeho náročnosť sa radí k najvyšším a preto je nutná naozaj dobrá fyzická kondícia na jeho vykonanie. Môžeme tu vykonávať veľmi krátke kmity, ktoré majú vysoký efekt na brušné, sedacie, stehenné i chrbtové svaly. Pomalý pohyb späť zvyšuje efekt tohto cviku. Po ukončení cviku odporúčame pretiahnutie celého tela jedným z uvoľňujúcich pohybov.

Bočný paralelný pohyb, imitácia snowboardu, unoženie
Bočný súbežný pohyb dolných končatín je založený na synchronizácii celého tela, vrátane horných končatín. Pre prirodzené, nenásilné prevedenie je nutná správna aktivácia stredu tela. Náročnosť cvičenia zvýšime rozsahom pohybu, postojom na jednej nohe a výdržou v krajných polohách.
Unožujúci pohyb pre posilnenie vnútornej strany stehien, ktorým si máme možnosť veľmi rýchlo posilniť a spevniť často ochabnutú vnútornú stranu stehien. Je to pohyb, pri ktorom je jedna končatina fixovaná a druhá unožuje, pričom fixácia nohy je voliteľná, môže byť ako v prednej tak v zadnej časti stroja. Vyšší efekt dosiahneme fixáciou nohy čo najvyššie. Tento cvik nielenže veľmi rýchlo a efektívne posilňuje vnútornú stranu stehien, ale zoštíhľuje celé dolné končatiny. Pôsobí tiež priaznivo na bedrové kĺby.