Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Niečo o diamantoch

Niečo o diamantoch

Tvrdosť
Slovo diamant má pôvod v gréckom adamas – nepremožiteľný. Diamant je najtvrdším materiálom tejto planéty. Dosahuje najvyššieho- tj. 10 – stupňa tvrdosti na Mohsovej stupnici, ktorá meria tvrdosť minerálov. Na stupni 9 sa nachádza skupina korundov (napr. Rubíny, zafíry). Hoci sa jedná len o rozdiel jedného stupňa, v skutočnosti je diamant približne 140 násobne tvrdší ako korund. Tento kvalitatívny rozdiel je rovnaký ako rozdiel medzi 1. a 9. stupňom.

Fluorescencia
Táto vlastnosť diamantov bola prvýkrát využitá v 60. rokoch 20. storočia pri triedení diamantov. Každý diamant ožiarený röntgenovými lúčmi fluoreskuje a môže tak byť oddelený od zvyšku horniny. Fluorescencia diamantov je obvykle modrá, môže byť i biela, fialová, žltá, zelená alebo oranžová.

Merná hmotnosť
Diamant má mernú hmotnosť 3,51g / cm3. Vďaka tejto vlastnosti sa diamanty usadzovali v korytách riek a vznikali tzv. Aluviálne (naplaveninové) úložiská. Preto je táto špecifická hmotnosť základným ukazovateľom pri určovaní pravosti diamantov.

Index lomu
Index lomu dosahuje u diamantov špecifickú hodnotu 2,417 a prepožičiava diamantu jeho ojedinelé optické javy, ktoré tiež slúžia na určenie pravosti.

Tepelná vodivosť
Diamanty majú 6x väčšiu tepelnú vodivosť ako meď. Tejto vlastnosti sa využíva ako pri testovaní diamantov, tak pri použití diamantov v nanotechnológiách.

Disperzia
Disperzia je optická vlastnosť vyjadrujúca závislosť indexu lomu na vlnovej dĺžke (teda farbe) vstupujúceho svetla. Farebné efekty, pozorovateľné u vystupujúcich lúčov svetla sú spôsobené práve touto vlastnosťou. Diamant má nízku hodnotu disperzie -0,044. Väčšina syntetických kameňov sa porovnateľným indexom lomu má disperziu vyššiu a hra farieb v týchto kameňoch je neprirodzene nápadná.

Transparentnosť -priehľadnosť
Podľa priesvitnosti rozlišujeme diamanty od úplne čírych až po úplne matné. Do klenotov sa vsadzujú čo najlepšie kamene. Ostatné diamanty sú užívané v priemysle, kde majú svoju nezastupiteľnú úlohu.

Hra svetla
Iskrivou brilantnosťou sa nazýva počet odrazov pri pohybe brúseného kameňa alebo pri pohybe zdroja svetla. Množstvo svetlených odrazov závisí na počte faziet  i na ich správnej veľkosti.

Farebnosť
Biele svetlo okolo nás je v skutočnosti zložené z celej škály farieb od červenej po fialovú. Podľa toho aké spektrum pohlcuje, resp. vyžaruje, vytvára výslednú farbu. Takmer všetky diamanty obsahujú i atómy ďalších prvkov. Najčastejšie to bývajú atómy dusíka spôsobujúce žlté zafarbenie (tj. Absorbuje modré spektrum). Bór spôsobuje modré zafarbenie (absorbuje žlté spektrum). Ďalšie farebné mutácie sú spôsobené inými mechanizmami, napr. deformáciou kryštálovej mriežky – ružové diamanty, alebo radiáciou – zelené diamanty a pod. Diamant bez prímesí iných prvkov je úplne bezfarebný.

Od počiatku vekov premýšľajú ľudia, vlastniaci určité investičné prostriedky, ako ich optimálne rozložiť. Rozložiť tak, aby im zaisťovali čo najväčší výnos a minimálnu námahu pri jeho dosahovaní.
Zároveň ich trápilo, ako tieto prostriedky zaistiť proti všetkým politickým, ekonomickým a prírodným vplyvom. Dnešná ekonomická veda si ustanovila pojmy Výnos, Riziko a Likvidita, ktorými možno každú investíciu charakterizovať.

Bohužiaľ, žiadny investičný nástroj jednotlivo nedokáže tieto tri kritériá obsiahnuť v optimálnej miere. Z toho dôvodu začali vznikať investičné portfóliá – rozloženie majetku a investícií.
Staré príslovie hovorí: rozdeľte majetok na tretiny. Jednu tretinu nechajte aktívnu – napr. vlastné podnikateľské aktivity. Jedna tretina nech prináša určitú rentu – napr. nehnuteľnosti, cenné papiere. Jednu tretinu však uchovajte, uložte ako “rezervu na horšie časy”, ktorú v ideálnom prípade nepoužijete a odovzdáte ďalšej generácii. Od pradávna má svoje dominantné miesto zlato, drahé kamene a predovšetkým diamanty.