Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Európske Centrum Reflexológie Malacky

 

Zdraviachtiví priatelia, je tu dobrá správa.  Konečne je  otvorená nová pobočka Európskeho centra reflexológie aj v Malackách, v našich priestoroch Centra Relaxia :-)

Reflexológia je známa vo svete najmä ako pomocná liečba.Odborníci v tejto oblasti ju využívajú jednak na rôzne problémy  ľudského organizmu, na prevenciu, na regenerácie pred i po výkone.
Na Slovensku je táto vedná a liečebná disciplína ešte v plienkach. Cieľom pobočky je priblížiť širokej verejnosti účinky reflexológie na ľudský organizmus. Srdečne vás všetkých pozývam na vyskúšanie účinkov na vlastných nožkách.  Ukážka trvá cca 15 minút a je potrebné dopredu sa objednať.