Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

FITreflex®

      FITreflex® - Trenažér reflexnej chôdze

 

FITreflex ® je zariadenie určené na pravidelnú a podľa individuálnych potrieb aj každodennú terapiu chodidiel pohybom, ktorý simuluje bežnú chôdzu.

Skonštruovaný je na základe veľmi dôkladných, vyše dvanásťročných výskumov a tisícok skúšok i analýz.

Svojím maximálnym účinkom spĺňa všetky princípy ozdravnej reflexnej terapie chodidla – reflexológie.

Doteraz neexistuje masážna pomôcka, ktorá v plnom zmysle napĺňa všetky náročné kritéria reflexológie chodidla s takým širokým záberom stimulácie energetických centier všetkých orgánov tela naraz, ako má trenažér FITreflex®. Jestvujúce zdravotné pomôcky zamerané na reflexológiu, stimulujú iba jeden, prípadne dva – tri reflexné body, ktorými možno povzbudiť činnosť jednotlivých orgánov tela. Ozdravnú reflexnú terapiu doteraz praktizuje iba terapeut, a to priamym tlakom na reflexné centrum.
Ekológia trenažéra sa premieta do absolútnej nezávislosti na energiách.
Masážny efekt na reflexné zóny a svaly chodidiel sa v trenažéri dosahuje pôsobením tlaku oblých prírodných kameňov na chodidlo. Priemerná veľkosť kameňov a ich množstvo sú presne určené a spolu vytvárajú masážno-terapeutickú náplň trenažéra.

Priority trenažéra FITreflex®
Trenažér ponúka pravidelnú (podľa individuálnych potrieb aj každodennú) terapiu chodidiel pohybom, ktorým sa simuluje bežná chôdza naboso. Konštrukcia trenažéra je cielene vytvorená, aby boli dosiahnuté nasledovné priority:
1 jednoduchosť použitia
2 nenáročnosť na výkon a energiu
3 vysoká účinnosť
Jednoduchá simulácia chôdze naboso v trenažéri je vhodná pre každého človeka, zdravého, chorého, tučného, štíhleho, od dieťaťa až do vysokého veku. Navyše, má na ľudské telo vysoký ozdravný efekt a zaručuje maximálne účinky. Stačí presne dodržiavať jednoduché terapeutické odporúčania, ktoré vás naučíme priamo u nás alebo si ich môžete preštudovať v Návode na použitie.

Návod na použitie a terapeutické postupy
Na dosiahnutie požadovaného efektu v organizme je potrebné pravidelne (podľa potrieb aj každodenne) absolvovať reflexnú chôdzu v trenažéri FITreflex® nasledovným spôsobom:
•    postavte sa obidvoma bosými nohami do trenažéra, mierne sa rozkročte a začnite nohami robiť pohyby ako pri bežnej chôdzi na mieste,
•    masážny efekt sa znásobí premiesením masážnych kamienkov v nádobe trenažéra; dosiahneme ho prenášaním váhy a ťažiska tela na vonkajšie hrany chodidiel, pričom naznačujeme vonkajšiu rotáciu chodidlom, pritom sa súčasne pohybujeme v nádobe trenažéra rôznymi smermi (efekt sa znásobí, keď kamene v nádobe nohami „miesime“ a „nedupeme“ na ne iba na povrchu),
•    pre zlepšenie stability pri pohybe v trenažéri, odporúčame ťažko chorým, starším a ľuďom, ktorí majú problémy s rovnováhou, použiť palice FITreflex®; vytvorené sú špeciálne na používanie pri reflexnej chôdzi v trenažéri, (a dajú sa zvlášť objednať)
•    pri reflexnej chôdzi v trenažéri sa pohybujte uvoľnene, dôverujte svojim chodidlám, trenažér „pracuje“ presne, pri došliapnutí na bolestivú reflexnú zónu okamžite vás donúti prestúpiť na menej citlivé reflexné zóny (kŕčovitý pohyb zvyšuje bolestivosť reflexných zón).

 Čas potrebný na FITreflex®
Veľmi dôležitý je čas reflexnej terapie chôdzou v trenažéri FITreflex®. Podľa výsledkov z terapeutickej praxe a dlhodobého výskumu v praxi odporúčame presne dodržiavať nasledovné zásady:
•    Každý deň evidujte čas reflexnej chôdze v trenažéri.
•    Prvý deň – v žiadnom prípade neprekročte čas 30 sekúnd!
•    Každý nasledujúci deň predĺžte čas terapie iba o 30 sekúnd.
•    2. deň – l minúta
•    3. deň – 1 a pol minúty,
•    4. deň – 2 minúty,
•    5. deň -2 a pol minúty, až pokiaľ každodenným pridávaním 30-ich sekúnd dosiahnete čas 10 minút.

Upozornenie:
•    Čas terapie v trenažéri FITreflex ® je maximálne 10 minút.
•    Po dosiahnutí času desať minút reflexnej chôdze v trenažéri sa už ďalej terapeutický efekt neznásobuje.
•    Na začiatku terapie sa môže zdať, že čas strávený v trenažéri FITreflex® je krátky a efekt nepatrný. Účinok reflexnej chôdze je okamžitý, aj keď to niekto nepociťuje.
Dôležité upozornenie:
•    Presne dodržiavajte čas individuálneho časového harmonogramu, neprekračujte ho!!! a to aj v prípade, keď je reflexná chôdza v trenažéri príjemná a cítite príliv energie.
•    Počas terapie reflexnou chôdzou v trenažéri FITreflex® pozorne sledujte okamžité reakcie. Ak pocítite vnútorné teplo, nával, zatočí sa hlava alebo vnímate inú nepríjemnú reakciu, okamžite ukončite terapiu. V ten deň už viac neabsolvujte reflexnú chôdzu v trenažéri. Telo takýmto spôsobom „napovie“, že stimulácia je na ten deň dostatočná.
•    Na ďalší deň pokračujte v reflexnej terapii podľa vlastného terapeutického plánu, avšak čas reflexnej chôdze v trenažéri skráťte o 30 sekúnd, ako máte zaznačené (údaj o časovom skrátení si poznačte). Ak počas skrátenej terapie nepocítite opakovanie niektorej negatívnej reakcie z minulého dňa, zotrvajte v skrátenom terapeutickom režime tri dni.
Príklad: Podľa harmonogramu na deviaty deň reflexnej terapie dosiahnete čas 4 a pol minúty. Ak sa prejaví na deviaty deň niektorá z nepríjemných reakcií a prerušíte reflexnú chôdzu, na nasledujúci desiaty deň absolvujte terapiu v dĺžke 4 minúty. Keď nepocítite žiadnu reakciu, zotrvajte v skrátenom terapeutickom čase v jedenástom a aj v dvanástom dni. V prípade, že necítite negatívne odozvy, na trinásty deň terapie prejdite znova k času 4 a pol minúty. Na štrnásty deň vyskúšajte 5 minút a každý nasledujúci deň pridávajte 30 sekúnd, až dosiahnete čas 10 minút.
Vo výnimočných prípadoch, najmä u ľudí s veľmi oslabeným organizmom a podlomeným zdravím, pri vyššej minutáži sa môžu prejaviť negatívne reakcie na nasledujúci deň aj po skrátení terapeutického času o 30 sekúnd. V ten deň prerušte terapiu, nepokračujte v nej. Na ďalší deň skráťte čas terapie o ďalších 30 sekúnd. Čas skracujte o 30 sekúnd dovtedy, pokiaľ bude reflexná chôdza bez negatívnych pocitov. Po ich odstránení sa znova vráťte k postupnému pridávaniu po 30 sekundách. V reflexnej terapii v trenažéri FITreflex® pokračujte až dosiahnete čas 10 minút.