Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Masáže

História…
Masáž je veľmi stará liečebná metóda, známa už viac ako 5000 rokov. Prvá zmienka o nej pochádza z Egypta. Masáž sa používa ako prostriedok na zlepšenie fyzickej i duševnej kondície. Prikladanie rúk na bolestivé miesta na tele je známou metódou samoliečby, ktorú robíme inštinktívne sami od detstva.

Slovo masáž nachádzame v rôznych jazykových kultúrach. Možno pochádza z francúzskeho slova massage a to pravdepodobne z arabského masa – dotknúť sa, ohmatať alebo manipulovať, alebo z latinského massa – masa, cesto. Španielske amasar znamená hnetenie, grécky je to massein. Starší význam tohto slova môže byť ešte z hebrejčiny me-sakj , maschiach – pomazanie olejom.

Dotykom k pocitom…
Už odpradávna patrí dotyk  k jedným z najsilnejších liečebných prostriedkov.  Jednak vďaka fyzickému pocitu z mechanického pôsobenia na telo, ktoré sa však odzrkadlí aj v psychike a jednak energetickej výmene, kde sa dotykom medzi bytosťami vytvára akýsi most. Liečivý dotyk naplnený láskou a spolucítením otvára prístup k vyššiemu vedomiu a stáva sa tak prameňom radosti.
Masér sa masírovaného dotýka, hnetie, potiera olejom, trie. Avšak dotyk nie je len povrchným kontaktom, môže smerovať do hĺbky, prenikať pod kožu, či vyvolávať vnútorné obrazy, môže nám pomôcť objaviť pocity nášho tela a prepojiť  ich tak s našou dušou.

Celostná starostlivosť…
Dnes sa, dlho praktikovaná a redukovaná mechanická masáž len na fyzikálnu terapiu, opäť približuje celostnej starostlivosti. Všetko so všetkým súvisí a nič nemôže správne a dobre fungovať vytrhnuté z celistvosti.  Už nám nejde len o odstránenie symptómov, ale venujeme pozornosť skúmaniu príčin chorôb, duchovnej a duševnej potrebe človeka.  Masážne techniky sa obohacujú rôznymi prvkami, ponuka masáži je úžasne široká a každý má možnosť si vybrať to, čo mu najviac vyhovuje. Ak masáž slúži okrem blahodárneho telesného uvoľnenia aj k voľnému prúdeniu životnej energie, tak je to báječné.

O masážach…
Masáž pomáha uvoľniť stuhnuté svaly a kĺby, zlepšuje prekrvenie svalov a tým aj látkovú výmenu, ktorá napomáha k rýchlejšiemu odplaveniu toxických látok z tela. Nemenej dôležité je tiež ovplyvnenie nervového systému a jednotlivých orgánov cez reflexné plôšky a energetické dráhy – meridiány.
Telesnú i duševnú stránku možno ďalej  ovplyvniť aj používaním kvalitných prírodných olejov, ktoré sa pri masáži vstrebávajú cez kožu do krvného obehu a ktoré sú vnímané aj čuchom.

Aby sa dosiahol cieľ masáže, má byť masáž vykonávaná bez intenzívnej bolesti a násilia. Ak klient  pociťuje nepríjemnú bolesť, dochádza k reflexnému stiahnutiu svalov a navodenie opačného efektu, než aký chceme dosiahnuť. Rýchla, aktívna a niekedy aj mierne bolestivá masáž býva používaná len v ojedinelých prípadoch, napríklad u športovcov tesne pred výkonom, kde slúži k povzbudeniu a zvýšeniu citlivosti. Výnimkou je tiež reflexná terapia, pri ktorej môže byť pociťovaná bolesť niektorých plôšok. Táto bolesť značí dysfunkciu orgánu, ktorému daná reflexná plôška zodpovedá. Pri intenzívnej bolesti sa plôška viac menej masíruje jemným hladením.

Masáž alebo masírovanie je súbor hmatov, pôsobiacich na telo, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly a jej cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie. Vykonáva sa ručne alebo pomocou mechanických pomôcok. Cieľové tkanivá môžu byť svaly, šľachy, väzy, koža, kĺby alebo iné spojivové tkanivá, ako aj lymfatický systém alebo orgány tráviaceho systému. Masáž môže byť aplikovaná rukami, prstami, lakťami, kolenami, predlaktím i chodidlami. Masážnych techník existuje už vraj viac ako sto. Masáž môže prebiehať na masážnom stole, v masážnom kresle alebo na podložke (napr.futóne) na podlahe. Počas masáže môže byť klient úplne alebo čiastočne nahý, pričom časti tela môžu byť zakryté uterákmi či plachtami, ale pri určitých druhoch masáží môže byť aj oblečený, najlepšie v mäkkom, príjemnom, priedušnom bavlnenom odeve.