Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Dorn-Breuss

Dornova metóda
Dornova metóda je druh jemnej manuálnej terapie, pomocou ktorej je možné kĺby i stavce bezpečne a presne uviesť do správnej polohy a to s aktívnou  pomocou klienta – to znamená jeho prirodzeným voľným pohybom, čím sa vyrovnáva celková statika tela, nerovnováha a vychýlenie panvy, zmena dĺžky končatín, nerovnosti v kĺboch a kĺbnych púzdrach.

Dornova metóda sa v dnešnej dobe stáva najširšie používanou terapiou proti bolestiam chrbta, kĺbov a iných porúch chrbtice. Dokáže liečiť aj ďalšie poruchy spojené so zlým držaním tela ako neplodnosť či psychické problémy aj tým, že chrbticu, posunuté stavce, kĺby uvedie pod jemným tlakom palca do správnej polohy, bez poškodenia šliach, väzív alebo svalov. Jej princípom je odstránenie nerovnej dĺžky dolných končatín, ktorá môže byť diagnostikovaná u každého z nás, vďaka čomu je panva vychýlená, čo vedie k bolestiam, krivej, skoliotickej či vysunutej chrbtici.
Napriek tomu, že pri napravovaní je možné cítiť bolesť, táto metóda je v porovnaní s metódami korekčnými alebo chiropraktickými veľmi šetrná. Doterajšie metódy boli väčšinou prevádzané trhnutím, ktoré vyvolávalo zablokovanie energetických dráh a telesných tekutín a mohlo spôsobiť telu šok, alebo zablokovanie klienta k neskorším ďalším pokusom o naprávanie. Pri Dornovej metóde sa rešpektuje zásada neprekračovať prah bolesti klienta.
Základným predpokladom úspechu je aktívna spolupráca klienta. Používa sa jemná manuálna terapia, pri ktorej sa uvedú kĺby a stavce bezpečne do správnych polôh, čo pomáha celkovej statike tela, ktorá vyrovnáva nerovnováhy v tele a tiež sa vyrovnáva dĺžka končatín, naprávajú sa problémy v kĺboch a ich puzdrách. Aby bol výsledok trvalý, je vhodné, aby klient  po ošetrení vykonával doma samostatné cvičenia, zmenil niektoré zvyky, ako je napríklad státie s preloženými nohami.

Breussova masáž
Dornovu metódu vhodne dopĺňa Breussova masáž. Je to energeticko-manuálna masáž, uvoľňujúca telesné aj psychické blokády a pripraví telo na terapiu. Do pokožky pri chrbtici sa vtiera kvalitný ľubovníkový olej, ktorý je jeden z najlepších na regeneráciu platničiek.  Tkanivá sa masážou uvoľňujú, platničky sa môžu optimálne regenerovať a znovu sa nabiť energiou. Pri akútnych problémoch je to často jediná metóda, ktorú klient znesie. Breussova masáž  sa taktiež hodí aj ako samostatná masáž určená na špeciálnu starostlivosť o chrbticu a medzistavcové platničky.

Kontraindikácie:
- náchylnosť k zlomeninám, napr. aj po liečbe kortizónom
- náchylnosť ku krvným výronom
- osteoporóza
- akútne zápaly
- Bechterevova choroba
- tumory, onkologické ochorenia
- po operácii platničiek začať opatrne najskôr po 6-8 týždňoch
- po operácii bedrového kĺbu začať opatrne najskôr po 6-8 týždňoch, avšak je nutné úplne sa vyhnúť vnútornej rotácii