Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Reflexná masáž

Reflexná terapia
Do tajov reflexológie a etikoterapie ma pred niekoľkými rokmi zaučila úžasná žena, báječná liečiteľka a dúhová bytosť Evka Marie Zemková, ktorej som za to veľmi vďačná. Ako povedala, “Hodně lidí vypráví o reflexní terapii, ale jen málokdo vám může ukázat, jak se má správně provádět. Já vám to nejen ukážu, ale také vás to naučím, protože to umím.” , tak sa aj stalo :-) .

Nájdené historické maľby dokazujú, že metódu, ktorej dnes hovoríme reflexná terapia, poznali už najstaršie civilizácie. Dnes je rozšírená po celom svete a v niektorých krajinách je, čo je úžasné a správne, neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie. Metóda reflexnej masáže vychádza z poznatku, že všetky zakončenia ľudského tela vyúsťujú do reflexných plôšok, ktoré zodpovedajú príslušným orgánom alebo oblastiam tela. Tým, že sa  tieto plôšky celého tela nachádzajú napríklad na chodidlách, tak to chodidlo predstavuje vlastne zmenšený obraz ľudského tela.
Reflexná terapia je jedna z úžasných a účinných metód netradičnej starostlivosti o naše telo, patriaca neustále k zaujímavým a populárnym formám alternatívnej medicíny. Aj keď je to relatívne jednoduchá a  bezpečná metóda, bez konkrétnych znalostí a dodržiavania určitého systému zákonitostí nebude tak účinná, ako si to zaslúži. Reflexka je  veľmi účinná pri rôznych ochoreniach a problémoch. Rozlišujeme reflexnú terapiu nôh, pohybového aparátu, vnútorných systémov a reflexnú terapiu ruky. Na našich chodidlách a dlaniach je zobrazená presná mapa celého nášho tela, ktorú môžeme využiť ku spoľahlivej diagnostike ako aj prevencii a liečeniu. Nachádzajú sa tu reflexné body, ktoré zodpovedajú určitým orgánom a častiam tela a tlakovým pôsobením tieto body pôsobíme aj na tok energie v tele, uvoľňujeme napätie, upravujeme prekrvenie a orgány sú tak povzbudené k lepšej činnosti.

Reflexná terapia  pohybového aparátu je zameraná na všetky reflexné plôšky pohybového systému nášho tela – hlava, chrbtica a kĺby, ich bolesti, úrazy a ostatné problémy. Harmonizačná zostava príjemne a rýchlo uvoľní celé telo klienta.

Reflexná terapia  vnútorných systémov nadväzuje na pohybový a dopĺňa prácu o všetky vnútorné systémy tela: nervový, tráviaci, vylučovací, lymfatický, hormonálny, obehový, dýchací, imunitný a zmyslový, pričom nás informuje o ich funkciách a nadväznosti, rôznom preťažení, oslabení a tiež chorobách vnútorných orgánov. Tu je úžasná posilňujúca zostava, ktorú Evka vytvorila na základe vlastných dlhoročných skúseností a ktorá intenzívne posilňuje celý organizmus a pri dlhodobých ochoreniach by mala byť nevyhnutná.

Reflexná terapia ruky je prekvapivo jemná, účinná a taktiež veľmi príjemná metóda. Aj keď je menej známa a používaná ako reflexka nôh, sú si podobné ale nie rovnaké. Ruky majú v našom žití výnimočné postavenie, sú veľmi citlivé, jemné ale zároveň úžasne silné a môžeme nimi veľa vytvoriť, ale aj zničiť. Ruky máme “po ruke” vždy, takže pomoc môže prísť okamžite.  A medzi spojnicou našich rúk je uložené naše srdce. Aj pri práci na ruke klienta sme blízko jeho srdcu, aj preto má masáž rúk veľa predností. Na rukách sa sústredíme hlavne na harmonizáciu, uvoľnenie a posilnenie celého organizmu ako aj  body prvej pomoci.

Kde nie je vhodné vykonávať reflexnú terapiu sú otvorené rany, vyrážky, pleseň, infekcie a zápaly, cukrovka, ťažké kŕčové žily a počas tehotenstva.

Tlačením a trením bodov na chodidle je možné veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na ľudskom tele, pretože reflexné body na šľapaji chodidla pri stlačení reagujú bolestivo a tak prezrádzajú postihnuté svaly, kĺby alebo vnútorné orgány. Tlakom na danú plochu alebo bod sa prenáša signál na príslušný orgán a tak sa účinok častokrát dostavuje okamžite, čo má veľký význam pri bolestiach alebo akútnych problémoch. Reflexnou terapiou je možné zlepšiť celkovú látkovú výmenu, ovplyvniť bolesť chrbta a chrbtice, urýchliť hojenie po úraze alebo operatívnom zásahu, zvýšiť funkčnosť orgánov, podporiť ich prekrvenie, posilniť a podporiť všetky vnútorné systémy, napomôcť zvýšeniu imunity a pod.