Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Numero a Feng Shui

Numerológia – je prastará veda, ktorá pochádza zo starého Egypta. Hovorí sa, že vraj až zo starej Atlantídy. Ide o vedu o číslach. Každé číslo má svoju neviditeľnú vibračnú silu, ktorá pôsobí na všetko a všetkých na celom svete.
Každé číslo pôsobí na človeka čo do povahových vlastností, jeho talentov, výbavy, zdravia…  Podľa každého dátumu a dátumu narodenia a z nich vzniknutých číselných kombinácií môžeme pomôcť  človeku v orientovaní sa, aké môže mať vlastnosti,  aký bude mať rok, na čo by sa mal viac zamerať v pracovnej oblasti, v súkromnom živote, prípadne či sa má niečomu vyhnúť.
Numerológiu chápem ako  systém poradenstva v rôznych životných oblastiach.  Nevypovedá iba o našich povahových vlastnostiach. Môže nám pomôcť odhaliť našu skutočnú osobnosť,  hlbšie  spoznať seba samých, našich blízkych i život samotný, pochopiť prečo sme si s niekým viac či menej sympatickí. Hlbšou analýzou sa môžeme pozrieť na možné riešenie vzťahov – či už partnerských, spoločenských, pracovných,  na zdravotné problémy, sexuálnu energiu ako aj na čo najvhodnejšie dátumy termínov na významné udalosti. Jednoducho – pochopiť – seba i druhých. Rovnaké čísla – rovnaké osudy? Neexistujú šťastné, alebo nešťastné čísla. Každé číslo poskytuje iný potenciál vibrácie. Osobnosť každého človeka je ovplyvnená približne z jednej tretiny genetickou informáciou, druhej prostredím, v ktorom sa formuje, a nakoniec z poslednej tretiny Karmou, ktorú si zvolil v čase pred narodením a je teda vyjadrená práve tým úžasným a jedinečným dátumom narodenia každého z nás.
Numerológia neurčuje človeku, čo má urobiť. Numerológia nám pomáha pochopiť, čomu sa tu máme naučiť,  čo už máme zvládnuté, prečo sa správame práve tak a tak, aké máme talenty, dary a možnosti, ako ich máme využiť… 

Tradičné Feng Shui – je to starobylé umenie a veda výberu vhodného miesta a orientácie stavby v prostredí. Umenie členiť a usporiadať vnútorný priestor tak, aby bol v rovnováhe s okolitým prostredím. Z pohľadu psychotroniky by sme mohli povedať, že základným predmetom skúmania Feng Shui je energoinformačná charakteristika časopriestoru vo vzťahu k jej interakcii a pôsobeniu na človeka. Sú to premeny času v danom priestore a ich vplyv na jeho obyvateľov.

Žijeme v hektickej dobe. V dobe obrovského množstva záplavy informácií o všetkom. Aj o tom, ako si usporiadať svoj život, byt, dom či záhradu pomocou techník Feng Shui. Je možné zakúpiť množstvo literatúry s peknými obrázkami i fotografiami a zaručenými receptami, zväčša s minimom filozofického základu, na dokonalý život a bohatstvo podľa “Feng Shui”. Iank by to nebolo tak jednoduché a ľahko naučiteľné. Avšak sú tu otázky… Pomôžu nám skutočne mince previazané červenou niťou k bohatstvu? Nakoľko je dôležité použitie presných farieb v stanovenej oblasti? Je používanie rôznych symbolov skutočne autentickou technikou Feng Shui alebo viac menej komerčnou technikou šikovných obchodníkov ako vytiahnuť peniaze od dôverčivých zákazníkov? Sú na zamyslenie aj rôzne „zaručené recepty“, ktoré nám odporúčajú knihy a médiá z postupov tradičného Feng Shui, alebo ide o naše euroamerické moderné nápady, ktorých korene by sme márne hľadali v tradičných spisoch? Prečo mnohé zo zaručených receptov takmer vôbec nefungujú v praxi? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa vám pokúsime dať pri vašom konkrétnom projekte :-) .

Viac o jednotlivých témach si môžte prečítať v samostatných záložkách tejto sekcie  :-)