Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Tradičné Feng Shui

Čo je vlastne tradičné Feng Shui?

Je to starobylé umenie a veda výberu vhodného miesta a orientácie stavby v prostredí. Umenie členiť a usporiadať vnútorný priestor tak, aby bol v rovnováhe s okolitým prostredím. Z pohľadu psychotroniky by sme mohli povedať, že základným predmetom skúmania Feng Shui je energoinformačná charakteristika časopriestoru vo vzťahu k jej interakcii a pôsobeniu na človeka. Sú to premeny času v danom priestore a ich vplyv na jeho obyvateľov.

Nie je Feng Shui ako Feng Shui

Žijeme v hektickej dobe. V dobe obrovského množstva záplavy informácií o všetkom. Aj o tom, ako si usporiadať svoj život, byt, dom či záhradu pomocou techník Feng Shui. Je možné zakúpiť množstvo literatúry s peknými obrázkami i fotografiami a zaručenými receptami, zväčša s minimom filozofického základu, na dokonalý život a bohatstvo podľa “Feng Shui”. Iank by to nebolo tak jednoduché a ľahko naučiteľné. Avšak sú tu otázky… Pomôžu nám skutočne mince previazané červenou niťou k bohatstvu? Nakoľko je dôležité použitie presných farieb v stanovenej oblasti? Je používanie rôznych symbolov skutočne autentickou technikou Feng Shui alebo viac menej komerčnou technikou šikovných obchodníkov ako vytiahnuť peniaze od dôverčivých zákazníkov? Sú na zamyslenie aj rôzne „zaručené recepty“, ktoré nám odporúčaju knihy a médiá z postupov tradičného Feng Shui, alebo ide o naše euroamerické moderné nápady, ktorých korene by sme márne hľadali v tradičných spisoch? Prečo mnohé zo zaručených receptov takmer vôbec nefungujú v praxi? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa vám pokúsime dať pri vašom konkrétnom projekte :-) .
Paródiou doby a kultúry v ktorej žijeme je to, že v skutočnosti je to presne naopak. Väčšina z toho, čo nás média naučili považovať za Feng Shui nie je a ani nebolo súčasťou postupov tradičného autentického Feng Shui. V snahe rýchlo transportovať „exotické“ znalosti do euroamerických končín prišlo častokrát žiaľ k veľkému skresleniu informácií. Poznávanie vlastností časopriestoru a ich priemet do reality nášho bytia má v tradícii Čínskej filozofie niekoľko tisícročnú tradíciu. Korene znalostí sa strácajú v hlbinách času. Prvé stopy môžeme pozorovať už približne 6 000 rokov dozadu. Filozofie prameniace z knihy premien (YIJING) a taoizmu sa stali nosným teoretickým podkladom pre popis a pochopenie javov a diania dynamiky premien časopriestoru.
Teoretická príprava odborníkov v tejto oblasti predstavovala niekoľkoročné intenzívne štúdium pod vedením a osobným dohľadom skúseného učiteľa, ktorého úlohou bolo pomôcť žiakom vnútorne pochopiť esenciu učenia. Tradičná výučba prebiehala takmer vždy aj priamo v teréne, často niekoľkodňovým alebo niekoľko týždňovým pochodom po horách, kde sa žiaci učili tréning vnímania vlastností priestoru rozvojom svojich senzibilných schopností, bez ktorých nie je možné Feng Shui kvalitne praktizovať. Aj dnes si štúdium tradičného Feng Shui vyžaduje more času, nájdenie toho správneho učiteľa a je to vzdelávanie na celý život.

Rozdiel medzi klasickým Feng Shui a tým, čo sa za Feng Shui v dnešnej dobe vydáva spočíva v metodike a používaných postupoch diagnostiky časopriestorových súvislostí, prioritách čo je považované za dôležité a samozrejme v postupoch ako sa navrhujú úpravy riešenia prípadných diagnostikovaných problémov.
Pre tradičné Feng Shui je charakteristické, že používa kompas LUO PAN pre zameranie orientácie objektov v priestore vzhľadom k magnetickému poľu zeme, venuje pozornosť skúmaniu exteriérových foriem ako je voda, horské útvary a pod., sleduje časové premeny a ich priemet na priestor, berie do úvahy konkrétnych obyvateľov.
Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že pre postupy, ktoré vychádzajú z tradičného Feng Shui je dôležité primárne výber vhodného miesta v krajine, orientácia kľúčových prvkov stavby (priečelie, vchod, dvere do miestností) vzhľadom k svetovým stranám, rozloženie tvaru, funkčností a vzájomných väzieb interiérových miestností vzhľadom k exteriérovým prvkom a aktuálne prevládajúcim časovým vplyvom. Samozrejme v kontexte interakcie s obyvateľmi, ktorí žijú v skúmanom priestore.
Význam symbolu je informáciou určenou pre našu psychiku a preto ak sa používajú symboly v priestore s cieľom vyvolať účinok na životné udalosti ich vplyv ide aj cez psychiku, ktorá je schopná priradiť predmetu význam a na základe toho vo svojom vnútri spustiť určitý cielený program. Úloha vedomia a psychiky v procese vývoja životných udalostí je významným faktorom, ktorý by sme rozhodne nemali podceňovať.

Pri konkrétnom projekte sa snažíme o aplikáciu systému tradičnej čínskej astrológie a Feng Shui vo vzťahu k človeku, priestoru a času cez techniky vyhľadania vhodných dátumov a času pre plánovanie dôležitých Feng Shui udalostí ako je stavba domu, nasťahovanie sa, rekonštrukcia, renovácia a pod.

Naša ponuka :

Harmonizácia bytov, domov a firiem podľa princípov Feng Shui
Poradenstvo, konzultácie, projekty a návrhy interiérov obytného a pracovného prostredia
Poradenstvo, projektovanie a návrhy domov podľa princípov Feng Shui
Úpravy existujúcich projektov bytov, domov a firiem
Posúdenie pozemku určeného na stavbu domu
Posúdenie nehnuteľnosti pri kúpe, prepojenie a kompatibilita na budúcich obyvateľov
Feng Shui riešenie pre predajne, obchody, hotely, reštaurácie, kaviarne, bary…
Aktivácia šťastných hviezd pre tento rok – Rok vodného hada 2013

Techniky používané v projekte:

Zameranie orientácie stavby kalibrovaným Feng Shui kompasom.
Zameranie orientácie stavby Xiang Xing – facing, smer vodného draka.
Zameranie orientácie stavby Zuo Xing – sitting, smer horského draka.
Zameranie orientácie stavby vzhľadom k severojužnej osi, prepočet geografického severu na magnetický.
Diagnostika priestoru podľa algoritmu Yin a Yang.
Výpočet trigramu domu – Zhai Gua.
Výpočet trigramu človeka – Ming Gua osobná mapa človeka.
Vzájomné vzťahy trigramov, prepojenie a kompatibilita Zhai Gua domu na jeho obyvateľov podľa Ming Gua čísla.
Wu Xing – 5 dynamických stavov diferenciácie Qi v procese Yin – Yangových premien.
Metóda palác – hviezda, interakcia 8 hviezd a 8 palácov podľa Wu Xing.
Ba Zhai techniky – podrobná analýza interiéru, posúdenie jednotlivých miestností – obývačka, spálňa, detská izba, chodby a schodištia.
Kalkulačné interiérové techniky pre vstup, spánok a oheň (šporák). Lokácia a orientácia pri sedení a spaní v priestore. Lokácia – pobyt v miestnosti v priaznivom sektore. Orientácia tváre pri sedení a hlavy pri spaní v priaznivom smere.
24 smerová mapa, aplikácia 3 harmónií, aplikácia 6 vzájomných konfliktov na dvere, oheň a posteľ.
Odporúčania pre použitie interiérových materiálov, farieb, maľovky, textílií, doplnkov, osvetlení a základného zariadenia domu.
Xuan Kong Fei Xing – analýzy interiérov technikami lietajúcej hviezdy.
Špeciálne štruktúry a kombinácie lietajúcich hviezd, aktivácia štruktúr.
Časové vplyvy a ich ošetrenie Tai Sui – Veľkovojvoda Jupiter, Sui Po, San Sha.
Pohyb vodného draka v interiéri a v exteriéri.
Kalkulačné exteriérové techniky tradičného Feng Shui – San He.
Ba Sha Huang Quan – osem deštrukčných síl, zameranie uhlovej vzdialenosti hory vzhľadom k Taiji domu
Ba Lu Huang Quan – 8 ciest deštrukcie, zameranie cestných komunikácií vzhľadom k orientácii stavby.
Umiestnenie vody v interiéi a exteriéri podľa Wu Xing Qi palácov.
Umiestnenie vody v interiéri a exteriéri podľa princípov Zheng Shen, Ling Shen a Zhui Shen.
Umiestnenie vody v interiéri a exteriéri podľa princípov Xuan Kong Fei Xing.
Špeciálne techniky na posilnenie vzťahov – romantika, nové vzťahy, partnerstvo, priateľstvo, komunikácia, popularita, vzťahy s klientmi, obľúbenosť u zákazníkov, podporujúce vzťahy.
Individuálne nastavenie podľa potrieb klienta v jednotlivých oblastiach života – zdravie, práca, financie, kariéra, vzťahy, deti…
Návrh umiestnenia zelených plôch, stromovej a kvetinovej výsadby v exteriéri, zakomponovanie pevných stavieb v záhrade, garáž, altánok, prístrešok, fontána, jazierko, bazén…
Aktivácia šťastných hviezd pre rok vodného hada 2013 – úspech a šťastie v roku 2013

Tradičné Feng Shui – kontaktujte náš mail alebo mobil.