Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Obrázky

Mandaly, obrázky a iné

Čo je mandala
Mandala pochádza zo staroindického obradného jazyka sanskrtu a znamená kruh, मण्डल , oblúk či magický oblúk. Je v svojej podstate a najužšom význame kruhový obrazec so stredom, okolo ktorého sú viac či menej symetricky usporiadané určité tvary. Mandala však je aj harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcendencie, vonkajších síl a nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou. Oba obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je zároveň počiatkom i koncom celého systému.

História mandaly
Je ťažké niečo povedať k histórii mandaly, pretože nás obklopuje  od nepamäti. Vyskytujú sa všade, v každej kultúre i v každom čase. Mandalu môžeme vidieť v každom kvietku, v gotických ružicových oknách, vesmíre a slnečnej sústave, bunke i kryštáli… Je to pohyb, kruh života, predstava vesmíru, ktorý neustále vzniká z jedného centra v jednote smerom von a zároveň sa v mnohorakosti zbieha k jednému stredu.
Mandalu vnímame aj ako obraz, ktorý kreslíme alebo maľujeme do kruhu, vytvárame ju z ryže a rôznych zrniečok, zo zafarbeného piesku či ryžovej múky alebo iného sypkého materiálu. Ich tvorba vyžaduje veľkú starostlivosť a trpezlivosť, čím predstavuje určitý rituál. Ak je vytváraná pri  nejakej slávnosti alebo obrade, aj jej forma sa riadi zmyslom a významom príležitosti, ku ktorej je vytváraná. Tvorca  cez ňu vyjadruje svoje videnie sveta, či už danej udalosti, rôznych prírodných síl, znamení až po svoje najvnútornejšie vyznania. Ak je takáto mandala vytváraná pre nejakú slávnosť alebo obrad, nezriedka je po skončení rozprášená do rieky, odviata vetrom či inak pustená do sveta, čím si pripomíname, že všetko je pominuteľné.

Mandaly však poznáme aj ako obrazy na skle, plátne, papieri a môžu byť posilňujúce, očisťujúce, harmonizačné či liečivé… ale hlavne, tvorené s Láskou. Zvyčajne do jej stredu  umiestňujeme nejaký dôležitý symbol, pretože má  najväčšiu príťažlivosť a dodáva tak celkovému zobrazenému symbolu veľa sily. Okolo stredu sa v rôznych formách môžu opakovať rozličné  ozdoby, ornamenty, slová, symboly, znaky či geometrické obrazce.

Pôsobenie a použitie  mandál
Ako som už vyššie písala, mandaly môžu mať rôznu silu o ktorej  už naši predkovia  vedeli  a vedeli ju aj  využiť. Tak ako aj my dnes  môžeme využiť takúto úžasnú silu mandaly – pri relaxácii, úprave prostredia v ktorom sa nachádza, harmonizácii či priamo pri jej  vytváraní.  Vďaka svojmu nádhernému usporiadaniu sa  môže stať aj niečím viac ako len relaxáciou  pohľadom, pocitom či samotným maľovaním, môže sa stať  terapiou,  prostriedkom k poznaniu seba samého, pomocníkom na ceste k sebe samému, spoznávania  svojho vnútra, kde vládne Láska, pokoj, harmónia, pohoda, pokora, dobro… Dá nám priestor na spracovanie emócií, naše stíšenie, uvoľnenie napätia, nájdenie nadhľadu, získanie sebavedomia či energie a tým aj sebaliečenie a liečenie. V spojení s farbami a hudbou sa potom naozaj dejú zázraky.
Stretnutie s mandalou môže mať napríklad „len“ estetický dôvod – chýba nám v byte „nejaký“ obraz. Skôr je to však vysielanie nášho podvedomia, našej duše, ktorá vie, čo nám chýba a chce to doplniť a cez mandalu nám to povedať. Či už ide o liečivú silu danej mandaly pri rôznych problémoch, potrebu harmonizácie, vybudenia k činom, pochopeniu seba, vzťahov, symbolov, zmenu práce, ochranu a pod. Je len na nás, ako budeme počúvať, čo nám vraví naše srdce.
Môžeme tu o nej písať či rozprávať hodiny, ale lepšie je mandalu prežiť, namaľovať si vlastnú alebo si kúpiť tú, ktorá ma zaujme. Pre niečo a niekoho sa na našej ceste zjavila :-) .

Mandaly máme v rôznych veľkostiach i prevedeniach. Kruhové sú v priemere  od 20 do 50 cm, maľované na skle, jednotlivo alebo v súprave (čakrová súprava), hotové, z ktorých si stačí vybrať alebo maľované na mieru presne pre vás, či už osobné, harmonizačné, ochranné i podporujúce hojnosť. Ďalej sú maľované v štvorcovom formáte  aj na plátne i papieri, pastelom, akrylom . Ceny obrazov a mandál sú od 19 do 299€. Mandaly si môžete objednať cez náš mail  mia@relaxia.sk alebo priamo na 0915/726087.