Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

SM Systém

SM-systém je špirálová stabilizácia chrbtice, založená na zisteniach, že väčšinu bolestí chrbta spôsobuje nerovnováha svalov spôsobená predovšetkým nesprávnym držaním tela a chybnámi návykmi pohybov.  Jej  „otcom“ je MUDr. Richard Smíšek a už viac ako 25 rokov sa používa v klinickej praxi u pacientov s bolesťami chrbtice, s akútnym vyklenutím disku - platničky a skoliózou. Využívajú ju aj vrcholoví športovci jednak na zlepšenie výkonu,  vyváženie kondície i predchádzanie preťaženiu a degenerácii chrbtice a veľkých kĺbov  ale aj ako možnosť návratu k vrcholovému športu po úrazoch.  Je to súbor jednoduchých a účinných cvikov založených na aktivácii svalových špirál. Tie vyrovnávajú chrbticu do strednej línie a vytvárajú silu nahor, ktorá chrbticu naťahuje, čím sa uvoľňujú medzistavcové blokády, zvyšujú sa medzistavcové priestory a tak rovnomerným rozložením pohybu sa predchádza ako zvýšenému či nesprávnemu opotrebeniu kĺbov tak platničiek.   Pre správne cvičenie, ktoré chrbtici prospieva, je dôležitá pozícia tela, charakter cviku, použitá sila, rýchlosť, dĺžka aj intenzita cvičenia. Cvičenie má tiež veľký význam pri prevencii a liečbe porúch veľkých kĺbov, ako sú bedrový, kolenný i ramenný, ale i kĺby nôh a nožná klenba. Je vhodné pre všetkých od 5 do 150 rokov.

Nesprávne držanie tela spôsobuje svalovú disharmóniu. Niektoré svaly sú stuhnuté, iné oslabené a niektoré skrátené. Väčšina ľudí má nesprávne držanie tela, kde napríklad držanie tela s predsunutou hlavou spôsobuje nesprávne zväčšovanie kriviek chrbtice a preťažovanie len určitých svalov. Krivka dovnútra tela sa nazýva lordóza a je charakteristická pre krčnú a krížovú časť chrbtice. Vyklenutá krivka smerom von z tela ako na hrudnej chrbtici sa nazýva kyfóza. V krčnej a krížovej časti chrbtice s prehĺbenou lordózou pôsobia stuhnuté svaly na stavce ako veľké kliešte, ktoré ich neustále a dlhodobo stláčajú k sebe. V týchto častiach preto dochádza k preťažovaniu chrbtice a preto sú krčná a krížová chrbtica najčastejšie postihnuté ochoreniami.
Ďalej pri dlhodobej jednostrannej záťaži tela dochádza k nerovnováhe vo svaloch aj medzi pravou a ľavou polovicou chrbta, čo má často za následok vznik skoliózy. A takáto skolióza spôsobená disharmóniou vo svaloch sa dá napraviť správnym cvičením :-), čo je tá najlepšia správa.

 

 

 

 

 

 

Mudr. Richard Smíšek pri vysvetľovaní a báječnom učení :-)