Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Magnetoterapia

Liečba pomocou magnetoterapie

Artróza (poškodenie kĺbov), osteoartróza (nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia), osteopénia (rednutie kostí), koxartróza, gonartróza (degeneratívne ochorenie bedrového či kolenného kĺbu)…

Magnetoterapia je spolu s podávaním látok dôležitých pre výživu kĺbových štruktúr (väziva a chrupavky) a kvalitnými masážami liečbou voľby. Už po niekoľkých aplikáciách sa zmierni až úplne odoznie bolesť, pri dlhodobom používaní sa naštartuje aj regenerácia chrupavky, zlepší sa hybnosť. Chrupavky ani kĺbové väzy nie sú priamo prekrvené, ale ich výživa je zaistená kĺbovým mokom.

Pulzná magnetoterapia dokáže urýchliť metabolické procesy v nich a tým aj hojenie poškodených štruktúr. Doporučené je používanie magnetoterapie i v prípade voperovanej náhrady kĺbu (endoprotéza). Urýchli a zlepší sa hojenie operačnej rany, nedôjde ku komplikáciám. V dlhodobom horizonte nebude dochádzať k ďalšiemu poškodzovaniu kĺbu, zmizne bolesť a telo dobre prijme implantát. Ak však pacient začne magnetoterapiu používať včas, nemusí byť implantácia protézy vôbec nutná. Mnoho prípadov viedlo k zlepšeniu artrózy III. stupňa a zmierneniu až odzneniu bolestí u artróz IV. stupňa. Je možný aj samotný nárast chrupavky, za predpokladu, že nejaká časť chrupavky ostala v kĺbe zachovaná (MUDr. Václav Cikánek). Nutná je dlhodobá aplikácia, prípadný “kúpeľný efekt” nie je dôvodom na prerušenie liečby.

Pulzná magnetoterapia

Pulzná magnetoterapia sa stáva v poslednom desaťročí veľmi populárnou alternatívnou liečebnou metódou. Rozhodujúcim zlomom bolo vyvedenie technicky náročnej nízkofrekvenčnej  pulznej magnetoterapie z lekárskych kliník do domáceho používania.  Drahé klinické  zariadenia  náročné na  obsluhu  boli  prispôsobené  domácim  podmienkam s  jednoduchou obsluhou a veľmi podobnými účinkami.

Dnes je  liečba  magnetickým  poľom – magnetoterapia, v odborných kruhoch považovaná za  bezpečnú a veľmi  účinnú fyzikálne liečebnú metódu.  Často býva tiež  nazývaná  ”liečebnou metódou dvadsiateho prvého storočia”.  Nejedná sa však o používanie jednoduchých statických magnetov (náramkov, bandáží alebo retiazok), ale o použitie  vysoko účinnej liečby nízkofrekvenčným pulzným magnetickým poľom.

Hojivá a regeneračná sila elektromagnetickej energie bola donedávna využívaná predovšetkým v klinickej praxi nemocníc a profesionálnych rehabilitačných zariadeniach. Dnes je aj vďaka mnohoročným skúsenostiam, práci a vývoji  pulzná magnetoterapia dostupná konečne  aj v domácej starostlivosti.

 

Účinky magnetoterapie

Hlavný význam PM možno zhrnúť, na základe  vedeckých výskumov aj skúseností do nasledujúcich základných liečebných efektov:

Analgetický – pôsobí proti bolesti
 Regeneračný – regeneruje bunky a zlepšuje prekrvenie
 Myorelaxačný – uvoľňuje svalové napätie
Hojivý
– urýchľuje proces hojenia
Protizápalový a protireumatický
– odstraňuje opuchy
 Imunitný – posilňuje imunitu
Stimulačný
– stimuluje rast a výstavbu kostného tkaniva

Magnetizmus, vyvolaný pulzným nízkofrekvenčným magnetickým poľom, vytvára účinnú alternatívu súčasnej nadmerne užívanej  farmakologickej liečby. Popri už spomínaných prejavoch je magnetoterapia aj pri domácom použití mimoriadne účinná pri liečbe opuchu – edému,          magnetické pole takisto rozširuje drobné cievy a zlepšuje prekrvenie, čo sa využíva napríklad pri zmiernení následkov cukrovky. Mimoriadne účinná je   magnetoterapia pri liečbe migrén alebo ušného šelestu – tinitu. Uplatní sa aj v liečebnom procese niektorých psychických porúch (napríklad spánkových) alebo degeneratívnych chorôb (Bechterevova choroba, reumatizmus).

Magnetoterapia   sa   využíva  tiež  pri   paradentóze,   artrózach  aj   artritídach,  pooperačných  rekonvalescenciách, v procese hojenia rán, pri   ischiase, pri ďalších ťažkostiach  pohybového   aparátu. Jednoznačným nástrojom je  tiež v boji proti moderným civilizačným chorobám.   Magnetoterapia nie je metódou určenou len pre starší alebo chorý organizmus.

Športovci poznajú magnetoterapiu veľmi dobre  z   rehabilitačných procesov a  využívajú ju aj pre   relaxáciu po namáhavom výkone. Pulzná magnetoterapia s úspechom používa v odboroch akými sú ortopédia, športová medicína, balneológia, rehabilitácia, pediatria, geriatria, dermatológia, neurológia, stomatológia, urológia, interna ale aj vo veterinárnej medicíne.

Jednou z najväčších predností liečby magnetom je jej prirodzený charakter, pri ktorom nedochádza k vytvoreniu návyku, ako tomu naopak často býva pri farmakologickej liečbe.

 

Kontraindikácie magnetoterapie

ABSOLÚTNE KONTRAINDIKÁCIE

*     Používanie kardiostimulátora, podporného sluchového zariadenia a iných citlivých elektronických zariadení, ktoré nie je možné sňať. Pulzné magnetické pole by mohlo spôsobiť poruchu ich funkcie.

*     Krvácanie akéhokoľvek pôvodu. Nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole (NPMP) zvyšuje prekrvenie tkaniva a krvácanie by sa mohlo zvýšiť. Začnite magnetoterapiu aplikovať až vo fáze rekonvalescencie, podľa postihnutia za 3 dni až týždeň po krvácaní.

*    Tehotenstvo. Síce nie sú známe správy o negatívnom pôsobení magnetických polí, je nutná predbežná opatrnosť.
*     Nádorové ochorenia (podľa zváženia lekára). NPMP o nízkej indukcii a frekvencii nie je samo o sebe schopné vyvolať zhubné bujnenie, naopak svojim blahodárnym vplyvom na imunitný systém organizmu pôsobí preventívne proti jeho vzniku. Zvýšením prekrvenia tkaniva by však mohlo u už existujúcich nádorov podporiť ich metabolizmus. V zahraničí síce existuje niekoľko odborných pracovísk, ktorá naopak s úspechom používajú magnetoterapiu špecifického  charakteru v ich liečbe, ale  v  našich  podmienkach je  podľa  platných  odporúčaní použitie NPMP v týchto prípadoch  úplne kontraindikované.

*    Bolesti neznámeho pôvodu. Vždy najskôr vyhľadajte lekára, aby určil príčinu Vašich problémov (akútna tuberkulóza,  mimoriadne infekčné, mykotické či hematologické ochorenia).

RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE

*    Menštruácia (možno používať mimo oblasť panvy). Dva dni pred a dva dni po menštruácii (individuálne). Ak však magnetoterapiu aplikujeme mimo spomínané obdobie, sú bolesti počas menštruácie miernejšie. V čase menštruácie samozrejme je možné aplikovať mimo bedrovú oblasť.

*    Zvýšená funkcia endokrinných žliaz (žliaz s vnútornou sekréciou – nadobličky, štítna žľaza, hypofýza a pod). Po konzultácii s lekárom je možné NPMP aplikovať mimo oblasť týchto žliaz.

*    Záchvatovité neurologické ochorenia ako epilepsia a pod – neaplikovať na oblasť hlavy

*    Hypotenzia – Extrémne nízky krvný tlak. NPMP má vazodilatačné účinky, tzn. spôsobuje rozšírenie ciev, čo môže vyvolať pokles krvného tlaku. Tieto príznaky však v priebehu niekoľkých expozícií odznejú. Začínajte aplikovať magnetoterapiu pozvoľna podľa uvedených odporúčaní a pokiaľ možno pod dohľadom tretej osoby.

*    Nekompenzovaný detský diabetes. Je možné magnetoterapiu používať po zvládnutí príznakov cukrovky príslušnou liečbou a po konzultácii s lekárom. V prípadoch, kedy je zachovaná aspoň čiastočná funkcia slinivky brušnej, môže jej pravidelné používanie pomôcť zlepšiť zdravotný stav.

Dôležité je, aby v priebehu liečby pulzným magnetickým poľom, pokiaľ je to možné, nebolo vykonané žiadne röntgenové vyšetrenie alebo liečba ožarovaním (mimo laserovú terapiu). Tieto vyšetrovacie metódy negatívne pôsobia na dosiahnuté výsledky terapie a to v tom, že bývajú prerušené regeneračné procesy, ktoré boli liečbou naštartované. Po dlhšom ožarovaní röntgenovými alebo inými lúčmi je teda magnetoterapia „menej účinná“. Môže však byť veľmi úspešne nasadená v rámci doliečenia.